II Ekumeniczny Przegląd Pieśni Wielkanocnej

11 maja 2014
Relacja z drugiej edycji przeglądu


W sobotnie popołudnie, 10 maja 2014, do Kościoła Zbawiciela z różnych miast północnej Polski przyjechało sześć chórów aby wziąć udział w II Ekumenicznym Przeglądzie Pieśni Wielkanocnej organizowanym przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Bydgoszczy oraz Ewangelickie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe w Bydgoszczy. Choć koncert zaplanowany był na godz. 16, już od godz 14.30 chóry zjeżdżały się i rozśpiewywały w sąsiadującej z kościołem szkole (w tym miejscu dziękujemy Dyrekcji Gimnazjum nr 25 im. Aleksandra Fredry za udostępnienie nam sal).

Przegląd rozpoczął się muzyką organową (kantor parafii Jakub Kwintal wykonał Preludium BWV 550 Johanna Sebastiana Bacha) oraz biciem dzwonów.

fot. Sławomir Kołtuński

Wszystkich zebranych powitał proboszcz ks. kmdr Marek Loskot, następnie głos zabrał szczególny gość, ks. bp prof. Marcin Hintz, biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, który zwrócił się do nas w słowach opartych na fragmencie Psalmu 98: Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił! Prawica i Jego święte ramię przyniosły Mu zwycięstwo (z pełnym tekstem wystąpienia Księdza Biskupa zapoznać się można tutaj).


fot. Sławomir Kołtuński

Swoją obecnością zaszczycili nas również: ks. Janusz Olszański (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiej Rady Ekumenicznej), ks. dziekan dr Tadeusz Urban (Kościół Polsko-Katolicki) oraz ks. Mateusz Ziemlewski (Kościół Rzymsko-Katolicki).

Następnie rozpoczęła się cześć muzyczna, którą w znakomity sposób (jak zawsze!) poprowadziła Elżbieta Padée.

fot. Sławomir Kołtuński

Jako pierwszy wystąpił Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rypinie pod dyr. Elżbiety Neumann-Majewskiej. Ten jakże rodzinny zespół, w którego szeregach śpiewa również proboszcz ks. Michał Walukiewicz, wykonał trzy pieśni:


Coś w mym sercu śpiewa (D. Gryń, A. Bajko)
O, Panu bądź cześć (J.J.Husbaud, W.P. Mackay) 
Chrystus Pan porzucił niebios chwałę (B.B. Kinney, mel. hawajska)


fot. Sławomir Kołtuński

Kolejnym zespołem, który się zaprezentował była Schola Cathedralis Thoruniensis z Katedry Rzymsko-Katolickiej p.w. Śś. Janów w Toruniu. W wykonaniu oktetu, prowadzonego przez Dawida Wesołowskiego, usłyszeliśmy:

Oto jest dzień (J. Gałuszka)
Niech radośnie boją dzwony (J. Łaś)
Regina caeli (A. Lotti)
Alleluja (G. Young)

fot. Sławomir Kołtuński

Największym liczebnie zespołem przeglądu był Chór Św. Cecylii z Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Chrystusa Króla w Bydgoszczy, od 31 lat (!) kierowany przez Leszka Rusiniaka. Oto zaprezentowany program:

Niech radośnie biją dzwony (opr. A. Chlondowski)
Wysławiajmy Chrysta Pana (sł. XVII w.)
Złóżcie troski żałujący (sł. XVII w.)
Alleluja! Żyje Pan! (sł. S. Ziemiański, mel. J. Łaś)

fot. Sławomir Kołtuński

Chór "Gloria Dei" przyjechał do Bydgoszczy wraz ze swoim proboszczem, ks. bp prof. Marcinem Hintzem, aż znad Zatoki Gdańskiej (Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gdańsku-Sopocie). Od września minionego roku zespół działa pod kierunkiem kantora parafii, Aleksandra Przeradowskiego. W chórze śpiewa również wikariusz ks. Marcin Rayss (z pochodzenia Bydgoszczanin, syn pani prezes chóru bydgoskiego). W wykonaniu "Gloria Dei" usłyszeliśmy:

Zmartwychwstał dziś nasz Chrystus Pan /Surrexit Christus hodie/ (Michael Praetorius)
Chrystus Pan zmartwychwstał dziś (Karol Wesley)
Alleluia (Jacob de Haan)

fot. Sławomir Kołtuński

Chór "Fordonia" Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Męczenników w Bydgoszczy prowadzony jest przez dwie osoby. Tym razem wystąpił pod kierunkiem Michaliny Spychalskiej prezentując ciekawy, różnorodny repertuar:

Adoremus in aeternum (Anonim) 
Laudate Dominum (Charles François Gounod) [przy akompaniamencie Aleksandra Przeradowskiego]
Cor Jesu (Anonim) 
Kto szuka Cię (Józef Świder)
Wstał Pan Chrystus (Anonim)

fot. Sławomir Kołtuński

Jako ostatni wystąpili gospodarze przeglądu: Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy od trzech lat kierowany przez kantora parafii Jakuba Kwintala. W wykonaniu zespołu zabrzmiały trzy pieśni:

Dzwony (sł. i muz. Robert Pappert)
Nastał nam dzień przeradosny (sł. Kašpar Matěšický, mel. Tardyho kancionál, opr. Jakub Kwintal)
Porzucił grobu cień (sł. i muz. Robert Lowry)

Wykonanie pieśni ostatniej dyrygent spontanicznie zadedykował ks. Januszowi Olszańskiemu z Parafii Ewangelicko-Metodystycznej w Bydgoszczy, pamiętając, że szczególnie ją sobie upodobał.

fot. Sławomir Kołtuński

Na zakończenie każdy dyrygent, jako reprezentant chóru, otrzymał kwiaty, dyplom oraz książkę Krajobraz Ekumeniczny Polski. Pan Sławomir Kołtuński zrobił nam wspólne zdjęcie po czym udaliśmy się do pobliskiej restauracji. Tam oddaliśmy się rozmowom i smakowaniu ciepłych potraw, a dyrygenci otrzymali od księdza proboszcza Marka Loskota jeszcze jeden upominek: Różę Lutra w formie garniturowej przypinki.

fot. Sławomir Kołtuński

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gościom przeglądu za zaszczycenie nas swoją obecnością i pięknym śpiewem! Wydaje się, że nasze coroczne spotkania to ekumenia w najbardziej szczerej, żywej i szerokiej formie jakiej możemy doświadczyć w Bydgoszczy, a może i w regionie. Nie odbywa się ona bowiem na gruncie kurtuazyjnych kontaktów duchowieństwa lecz skierowana jest przede wszystkim do osób świeckich i przez nie realizowana (w tym roku wystąpiło około 130 osób!). Wspólne muzykowanie i wymiana doświadczeń w sposób wręcz natychmiastowy przynoszą wiele dobrego pozwalając nam, chrześcijanom różnych konfesji, lepiej się rozumieć i poszukiwać nowych płaszczyzn do współdziałania. 

Do zobaczenia za rok na III Ekumenicznym Przeglądzie Pieśni Wielkanocnej!


Jakub Kwintal
kierownik artystyczny i organizacyjnyFOTORELACJA autorstwa Sławomira Kołtuńskiego: tutaj

Zapraszamy również do wysłuchania wybranych pieśni zarejestrowanych podczas przeglądu:


2 maja 2014
Wykonawcy drugiej edycji przeglądu


10 maja odbędzie się II Ekumeniczny Przegląd Pieśni Wielkanocnej. Tym razem organizatorem, wraz z Parafią Ewangelicko-Augsburską, jest nowo powołane Ewangelickie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe w Bydgoszczy. Podobnie jak to było przed rokiem, wystąpi 6 chórów. Będą to:

  • Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rypinie, dyr. Elżbieta Neumann-Majewska
  • Chór mieszany "Fordonia" Parafii Rzym.-Kat. p.w. Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy, dyr. Marian Wiśniewski
  • Chór "Gloria Dei" Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gdańsku-Sopocie, dyr. Aleksander Przeradowski
  • Chór Św. Cecylii z Parafii Rzym.-Kat. p.w. Chrystusa Króla w Bydgoszczy, dyr. Leszek Rusiniak
  • Schola Cathedralis Thoruniensis (Katedra Rzym.-Kat. p.w. Śś. Janów w Toruniu), dyr. Dawid Wesołowski
  • Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy, dyr. Jakub Kwintal


Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rypinie w roku 2012 obchodził jubileusz swojego 30-lecia. Jego pierwszą dyrygentką w 1982 r. była Margarita Tomaszewska, od 1988 roku zespół prowadzi Elżbieta Neumann-Majewska. Chór liczy dziś 16 osób (w warunkach zaledwie 50 - osobowej parafii!), a naszą wielką radością i nadzieją na przyszłość są także nasze dorastające dzieci i młodzież, które często śpiewają razem z nami lub towarzyszą nam grą na różnych instrumentach. Śpiewamy najczęściej "klasyczną", czterogłosową muzykę kościelną pochodzącą z różnych śpiewników i chóralnych opracowań. Doświadczamy tego, że w trudnych realiach diaspory chór może być sercem całej parafii, a jego występy okazją do wzbogacania życia duchowego. Wzajemnemu zacieśnianiu więzów sprzyjają również spotkania na innym gruncie niż próby i występy, a  mianowicie pikniki i spotkania organizowane u chórzystów, oraz ostatnio - zimowe, rodzinno - narciarskie wyjazdy w góry.

Coś w mym sercu śpiewa (D. Gryń, A. Bajko)
O, Panu bądź cześć (J.J.Husbaud, W.P. Mackay)
Chrystus Pan porzucił niebios chwałę (B.B.Kinney, mel. hawajska)


Stowarzyszenie Muzyczne Chór "Fordonia" jest chórem działającym pod patronatem parafii Matki Bożej Królowej Męczenników w bydgoskiej dzielnicy Fordon. Jest członkiem bydgoskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Chór założono 12 lutego 1992 roku przy parafii Matki Bożej Królowej Męczenników w Bydgoszczy. Inicjatorami jego powstania byli ks. Tomasz Cyl oraz dyrygent Marian Wiśniewski.

Chór koncertował w parafiach bydgoskich oraz wielu miejscowościach, zwłaszcza regionu kujawsko-pomorskiego i Kaszub, a także w Krakowie, Licheniu,Niepokalanowie, Chojnicach, Gnieźnie, Chełmnie, Solcu Kujawskim. W 1997 r. brał udział w uroczystościach 1000-lecia męczeńskiej śmierci św. Wojciecha w Gnieźnie z udziałem papieża Jana Pawła II, a w 1999 r. podczas kolejnej wizyty papieskiej na bydgoskim lotnisku. W 1997 roku zdobył w kategorii chórów mieszanych "Puchar Wojewody Bydgoskiego", a dwa lata później I miejsce w konkursie chórów "O Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego".

Chór aktywnie uczestniczy w życiu Bydgoszczy. Niedawno uczestniczył w koncercie z okazji 10- lecia Diecezji Bydgoskiej. Dyrygentami chóru są: Marian Wiśniewski i Michalina Spychalska.

Adoremus in aeternum (Anonim)
Laudate Dominum (Charles François Gounod)
Cor Jesu (Anonim)
Kto szuka Cię (Józef Świder)
Triumf (Anonim)
Wstał Pan Chrystus (Anonim)


Chór „Gloria Dei” Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gdańsku-Sopocie został założony w 1983 roku. Wtedy to, dokładnie 31 lat temu, wystąpił po raz pierwszy podczas nabożeństwa w Niedzielę Palmową w sopockim kościele Zbawiciela. W zeszłym roku, dnia 24 marca 2013 roku, chór obchodził uroczyście jubileusz 30-lecia powstania. Przez ten czas przez chór przewinęło się około 100 chórzystów. Obecnie „Gloria Dei” liczy kilkanaście osób i śmiało można go nazwać chórem kameralnym. 

Pierwotnym zamierzeniem i celem działalności chóru było przede wszystkim uświetnianie uroczystych nabożeństw świątecznych i uroczystości kościelnych w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gdańsku-Sopocie. 

Pierwszym dyrygentem była pani Halina Mikolon. Kiedy po 2-3 latach wyemigrowała z Polski, dyrygenturę chóru objął pan Tadeusz Abt, który przez niemalże 20 lat z wielkim oddaniem prowadził naszą śpiewaczą społeczność. 

Początkowo w naszym repertuarze znajdowały się pieśni kościelne, religijne w układzie 4-głosowym, które Dyrygent z zaangażowaniem adoptował zgodnie z potrzebami i zdolnościami chórzystów. 

W 86-tym roku zapoczątkowana została tradycja corocznych Zjazdów Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, w których chór „Gloria Dei” od samego początku uczestniczy. Również Parafia trójmiejska, wraz z miejscowym chórem, już cztery razy gościła diecezjalną społeczność chórową i jesienią tego roku ponownie, już piąty raz, będzie gospodarzem Zjazdu. 

W latach 90-tych kontakty trójmiejskiej Parafii z parafiami za granicą, głównie w Niemczech, zaowocowały zaproszeniami dla naszego chóru, gdzie byliśmy częstymi gośćmi, koncertowaliśmy, a nasz śpiew ubogacał tamtejsze uroczystości kościelne. Chór koncertował m.in. w Probsteierhagen, w Hamburgu, w Lubece, w Lamstedt, w Wesel, a także w Holandii – w Hadze. 

Kolejnymi dyrygentami byli: pan Janusz Holler, który prowadził chór przez 7 lat oraz pani Dorota Kowalczyk, która prowadziła chór przez rok. Obecnie, od września 2013 roku, chór „Gloria Dei” prowadzi pan Aleksander Przeradowski, trójmiejski kompozytor, organista i kantor Parafii E-A w Gdańsku.

Zmartwychwstał dziś nasz Chrystus Pan /Surrexit Christus hodie/ (Michael Praetorius)
Chrystus Pan zmartwychwstał dziś (Karol Wesley)
Alleluia (Jacob de Haan)


Chór pw. Świętej Cecylii przy par. Chrystusa Króla w Bydgoszczy istnieje od kwietnia 1972 r. Założycielem jest ks. prałat Henryk Berka – do czerwca 2010 r. proboszcz parafii. Od 1983r. do chwili obecnej chórem dyryguje organista Leszek Rusiniak. Chór uczestniczy w życiu parafii i poza nią, a także organizuje, współorganizuje i bierze udział w przeglądach i konkursach. 

W 2009 roku z okazji 15-lecia Federacji Caecilianum chór, został odznaczony medalem Gloriam Dei cantarem. Od września 2010 roku opiekunem chóru jest ks. Prałat Józef Pietras – proboszcz parafii. 

Tym, który skupia chórzystów, mobilizuje i wyzwala nowe chęci jest przede wszystkim sam Pan Bóg. Największą więc radością jest wielbienie śpiewem swego Stwórcy. 

Niech radośnie biją dzwony (opr. A. Chlondowski)
Wysławiajmy Chrysta Pana (sł. XVII w.)
Złóżcie troski żałujący (sł. XVII w.)
Alleluja! Żyje Pan! (sł. S. Ziemiański, mel. J. Łaś)


Chór Parafii Katedralnej śś. Janów w Toruniu - Schola Cathedralis Thoruniensis działa od 2010 roku, założycielem i pierwszym dyrygentem chóru był Tomasz Niżygorocki. Od lipca 2012 roku dyrygentem chóru jest Dawid Wesołowski - pełniący również funkcję organisty w Parafii Katedralnej śś. Janów w Toruniu. W repertuarze zespołu znajdują się utwory od kompozytorów średniowiecznych po współczesnych. Chór koncertuje głównie w toruńskich parafiach ale również brał udział w konkursie kolęd w Chełmnie oraz w 2011 roku w XXIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi, gdzie zdobył wyróżnienie od Zarządu Gdańskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. W 2013 roku zajął II miejsce na VII Pomorskim Festiwalu Pieśni Wielkopostnej - Szemud 2013 w Kielnie oraz brał udział w XXV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im. Stanisława Ormińskiego w Rumii, a także występował na V Mogileńskich Jesiennych Impresjach Kulturalnych. W bieżącym roku zdobył Nagrodę Specjalną dla Najlepszego Chóru Parafialnego na VIII Pomorskim Festiwalu Pieśni Wielkopostnej – Szemud 2014 w Kielnie. Chór bardzo często uświetnia swoim śpiewem różnego rodzaju uroczystości kościelne i kulturalne w katedrze toruńskiej.

Oto jest dzień (J. Gałuszka)
Niech radośnie boją dzwony (J. Łaś)
Regina caeli (A. Lotti)
Alleluja (G. Young)


Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy został, po 23 latach przerwy, reaktywowany w roku 1999. Początkowo dwugłosowy, z czasem przerodził się w zespół czterogłosowy. Przez 12 lat działał pod kierunkiem Karola Marcinkowskiego, natomiast od września 2011 roku dyrygentem chóru jest kantor parafii, Jakub Kwintal.

Zespół ćwiczy raz w tygodniu przygotowując się przede wszystkim do świątecznych nabożeństw odbywających się w Kościele Zbawiciela przy ul. Warszawskiej. Często można go usłyszeć również w kościołach innych wyznań chrześcijańskich, zarówno podczas ekumenicznych nabożeństw jak i koncertów. Szczególnym, corocznym wydarzeniem jest uczestnictwo w zjeździe chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Zespół jest organizatorem Ekumenicznego Przeglądu Pieśni Wielkanocnej w Bydgoszczy. Internetowa strona chóru: http://chorewangelicki.wordpress.com/


Dzwony (sł. i muz. Robert Pappert)
Nastał nam dzień przeradosny (sł. Kašpar Matěšický, mel. Tardyho kancionál, opr. Jakub Kwintal)
Porzucił grobu cień (sł. i muz. Robert Lowry)